Hagelag

Marinevold Hagelag


Hagelaget ble etablert våren 2021 for å forvalte deler av fellesarealet rundt Huset. Hagelaget ble etablert som en egen organisasjon med støtte fra årsmøtet i Marinevoll Hageby Velforening.

I første omgang ble det etablert pallekarmer som ble brukt til privat dyrking, men planene er store for kommende vår. 


Hagelaget er tilgjengelig for alle beboere og eiere i Marinevold Hageby, som oppfordres til å ta kontakt med hagelaget for mer informasjon.


Nåværende styreleder er Marianne Videm.


For interesse, mer informasjon eller innmelding ta gjerne kontakt.